กฎกติกาการแข่งขัน PUBG SURVIVAL SERIES PRO TOUR

กติกาการแข่งขัน HOT 6 2018 PUBG SURVIVAL SERIES SEASON 1 PRO TOUR เป็นการแข่งขันแบบ Double Elimination แบ่งออกเป็น 2 เส้นทางคือ Group A และ Group B โดยแต่ละ Group จะมีจำนวน 24 ทีมจาก 4 ประเทศ เกาหลีใต้ [ 40 ทีม ] , จีน [ 4 ทีม ] , ญี่ปุ่น [ 2 ทีม ] และ ไทย [ 2 ทีม ] รวมทั้ง 2 Group จะมีทั้งหมด 48 ทีม โดยในแต่ละเกมจะมีรายละเอียดดังนี้

  • Team : SQUAD
  • โหมด : TPP [ 2 Match ] และ FPP [ 2 Match ]
  • แผ่นที่ : ERANGEL และ MIRAMAR

การแข่งขันจะมีทั้งหมด 8 Episode คัดเลือกทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อไปยัง รอบ Final มีเวทีสุดท้ายที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 20 ทีมการแข่งขันครั้งนี้เป็นการวัดฝีมืออย่างแท้จริง แต่ละทีมจะมีโอกาสแก้ตัวได้ถึง 2 ครั้งแม้ว่าจะพลาดท่าในการแข่งขันนั้นๆ ก็ตาม

อันดับ คะแนน
1 500
2 395
3 350
4 315
5 285
6 260
7 240
8 220
9 200
10 185
11 150
12 135
13 125
14 110
15 100
16 95
17 85
18 80
19 70
20 65
21 60
22 55
23 50
24 45
และจะมีเพิ่มคะแนนจากการ Kill โดยนับ 1 Kill = 10 คะแนน

รูปแบบการแข่งขัน Double Elimination

[ EP 1 | 15 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ] Day 1 ของ Group A : จำนวน 24 ทีม

[ EP 2 | 18 เมษายน 2561 เวลา 17.00 ] Day 1 ของ Group B : จำนวน 24 ทีม

[ EP 3 | 25 เมษายน 2561 เวลา 17.00 ] Day 2 ของ Group A

คัดทีมจากผลการแข่งขันทั้ง 2 วัน กลุ่มคะแนนสูงสุด 12 ทีม เข้าสู่รอบ Winner Group [ EP 5 ] กลุ่มคะแนนต่ำสุด 12 ทีม เข้าสู่รอบ Loser Group [ EP 6 ]

[ EP 4 | 29 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ] Day 2 ของ Group B

คัดทีมจากผลการแข่งขันทั้ง 2 วัน กลุ่มคะแนนสูงสุด 12 ทีม เข้าสู่รอบ Winner Group [ EP 5 ] กลุ่มคะแนนต่ำสุด 12 ทีม เข้าสู่รอบ Loser Group [ EP 6 ]

[ EP 5 | 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 ] Winner Group : จำนวน 24 ทีม

คัดเลือกทีมจากการแข่งขันรอบนี้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มคะแนนสูงสุด 10 ทีม เข้าสู่รอบ FINAL [ EP 8 ] กลุ่มคะแนนต่ำสุด 14 ทีม เข้าสู่รอบ Wild Card [ EP 7 ]

[ EP 6 | 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 ] Loser Group : จำนวน 24 ทีม

คัดเลือกทีมจากการแข่งขันรอบนี้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มคะแนนสูงสุด 10 ทีม เข้าสู่รอบ Wild Card [ EP 7 ] กลุ่มคะแนนต่ำสุด 14 ทีม คัดออก

[ EP 7 | 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 ] Wild Card : จำนวน 24 ทีม

คัดเลือกทีมที่มาจาก Winner Group [ 14 ทีม ] และ Loser Group [ 10 ทีม ] กลุ่มคะแนนสูงสุด 10 ทีม เข้าสู่รอบ FINAL [ EP 8 ] กลุ่มคะแนนต่ำสุด 14 ทีม คัดออก

[ EP 8 | 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 ] รอบ FINAL : จำนวน 20 ทีม

เวทีสุดท้ายของการแข่งขัน HOT 6 2018 PUBG SURVIVAL SERIES SEASON 1 PRO TOUR ที่ประเทศเกาหลีใต้ การแข่งขันระหว่างทีมจาก Winner Group [ 10 ทีม ] และ รอบ Wild Card [ 10 ทีม ]