ตารางคะแนน

Gen.G Black

Episode 1
Win : 890
Kill : 9
Episode 3
Win : 1,880
Kill : 38
คะแนนรวม
2,770

ACTOZ STARS RED

Episode 1
Win : 2,100
Kill : 36
Episode 3
Win : 545
Kill : 9
คะแนนรวม
2,645

ITCK-ROCCAT ARMOR

Episode 1
Win : 720
Kill : 11
Episode 3
Win : 1,820
Kill : 29
คะแนนรวม
2,540

FTD.QeeYou

Episode 1
Win : 1,120
Kill : 30
Episode 3
Win : 1,235
Kill : 27
คะแนนรวม
2,355

Afreeca Freecs Ares

Episode 1
Win : 1,025
Kill : 18
Episode 3
Win : 1,085
Kill : 23
คะแนนรวม
2,110

KONGDOO Ghilliesuit

Episode 1
Win : 1,165
Kill : 27
Episode 3
Win : 775
Kill : 13
คะแนนรวม
1,940

OGN ENTUS FORCE

Episode 1
Win : 1,150
Kill : 39
Episode 3
Win : 785
Kill : 10
คะแนนรวม
1,935

Lemonade One Shot

Episode 1
Win : 890
Kill : 11
Episode 3
Win : 960
Kill : 23
คะแนนรวม
1,850

SANDBOX RECON

Episode 1
Win : 590
Kill : 6
Episode 3
Win : 1,195
Kill : 21
คะแนนรวม
1,785

ROG MAXIMUS

Episode 1
Win : 545
Kill : 5
Episode 3
Win : 1,130
Kill : 13
คะแนนรวม
1,675

Astrick

Episode 1
Win : 895
Kill : 15
Episode 3
Win : 760
Kill : 5
คะแนนรวม
1,655

Maxtill VIP

Episode 1
Win : 735
Kill : 6
Episode 3
Win : 890
Kill : 5
คะแนนรวม
1,625

Team KakaoTV

Episode 1
Win : 1,100
Kill : 15
Episode 3
Win : 485
Kill : 5
คะแนนรวม
1,585

BMCG

Episode 1
Win : 975
Kill : 9
Episode 3
Win : 505
Kill : 6
คะแนนรวม
1,480

danawa DPG

Episode 1
Win : 625
Kill : 5
Episode 3
Win : 840
Kill : 15
คะแนนรวม
1,465

WGS ARENA

Episode 1
Win : 860
Kill : 9
Episode 3
Win : 555
Kill : 7
คะแนนรวม
1,415

Lunatic-hai FLUX

Episode 1
Win : 580
Kill : 13
Episode 3
Win : 815
Kill : 15
คะแนนรวม
1,395

OP.GG Hunters

Episode 1
Win : 795
Kill : 23
Episode 3
Win : 595
Kill : 11
คะแนนรวม
1,390

MEDIA BRIDGE MCN

Episode 1
Win : 650
Kill : 2
Episode 3
Win : 710
Kill : 6
คะแนนรวม
1,360

TYLOO

Episode 1
Win : 315
Kill : 4
Episode 3
Win : 905
Kill : 99
คะแนนรวม
1,220

Team Quadro

Episode 1
Win : 555
Kill : 9
Episode 3
Win : 510
Kill : 8
คะแนนรวม
1,065

MiTH

Episode 1
Win : 710
Kill : 17
Episode 3
Win : 270
Kill : 3
คะแนนรวม
980

JUPITER

Episode 1
Win : 340
Kill : 4
Episode 3
Win : 440
Kill : 6
คะแนนรวม
780

EXL GAMING

Episode 1
Win : 735
Kill : 15
Episode 3
Win : 0
Kill : 0
คะแนนรวม
735

* 1 Kill = 10 Points