ตารางคะแนน

Group A Episode 1

1 ]

ACTOZ STARS RED

Match 1
Win : 550
Kill : 5
Match 2
Win : 280
Kill : 4
Match 3
Win : 660
Kill : 16
Match 4
Win : 610
Kill : 11
คะแนนรวม
2,100
2 ]

KONGDOO Ghilliesuit

Match 1
Win : 260
Kill : 6
Match 2
Win : 60
Kill : 0
Match 3
Win : 465
Kill : 18
Match 4
Win : 380
Kill : 3
คะแนนรวม
1,165
3 ]

OGN ENTUS FORCE

Match 1
Win : 390
Kill : 13
Match 2
Win : 135
Kill : 4
Match 3
Win : 305
Kill : 12
Match 4
Win : 320
Kill : 10
คะแนนรวม
1,150
4 ]

FTD.QeeYou

Match 1
Win : 60
Kill : 0
Match 2
Win : 610
Kill : 11
Match 3
Win : 260
Kill : 11
Match 4
Win : 190
Kill : 8
คะแนนรวม
1,120
5 ]

Team KakaoTV

Match 1
Win : 165
Kill : 3
Match 2
Win : 260
Kill : 4
Match 3
Win : 220
Kill : 2
Match 4
Win : 455
Kill : 6
คะแนนรวม
1,100
6 ]

Afreeca Freecs Ares

Match 1
Win : 440
Kill : 9
Match 2
Win : 375
Kill : 6
Match 3
Win : 45
Kill : 0
Match 4
Win : 165
Kill : 3
คะแนนรวม
1,025
7 ]

BMCG

Match 1
Win : 190
Kill : 4
Match 2
Win : 195
Kill : 1
Match 3
Win : 380
Kill : 3
Match 4
Win : 210
Kill : 1
คะแนนรวม
975
8 ]

Astrick

Match 1
Win : 130
Kill : 2
Match 2
Win : 175
Kill : 4
Match 3
Win : 300
Kill : 4
Match 4
Win : 290
Kill : 5
คะแนนรวม
895
9 ]

Lemonade One Shot

Match 1
Win : 150
Kill : 4
Match 2
Win : 80
Kill : 1
Match 3
Win : 345
Kill : 3
Match 4
Win : 315
Kill : 3
คะแนนรวม
890
10 ]

Gen.G Black

Match 1
Win : 95
Kill : 0
Match 2
Win : 425
Kill : 3
Match 3
Win : 260
Kill : 2
Match 4
Win : 110
Kill : 4
คะแนนรวม
890
11 ]

WGS ARENA

Match 1
Win : 425
Kill : 3
Match 2
Win : 300
Kill : 4
Match 3
Win : 70
Kill : 1
Match 4
Win : 65
Kill : 1
คะแนนรวม
860
12 ]

OP.GG Hunters

Match 1
Win : 290
Kill : 7
Match 2
Win : 205
Kill : 8
Match 3
Win : 100
Kill : 3
Match 4
Win : 200
Kill : 5
คะแนนรวม
795
13 ]

EXL GAMING

Match 1
Win : 405
Kill : 9
Match 2
Win : 120
Kill : 1
Match 3
Win : 115
Kill : 2
Match 4
Win : 95
Kill : 3
คะแนนรวม
735
14 ]

Maxtill VIP

Match 1
Win : 295
Kill : 1
Match 2
Win : 200
Kill : 0
Match 3
Win : 65
Kill : 0
Match 4
Win : 175
Kill : 5
คะแนนรวม
735
15 ]

ITCK-ROCCAT ARMOR

Match 1
Win : 155
Kill : 3
Match 2
Win : 120
Kill : 4
Match 3
Win : 220
Kill : 0
Match 4
Win : 225
Kill : 4
คะแนนรวม
720
16 ]

MiTH

Match 1
Win : 55
Kill : 1
Match 2
Win : 500
Kill : 15
Match 3
Win : 85
Kill : 0
Match 4
Win : 70
Kill : 1
คะแนนรวม
710
17 ]

MEDIA BRIDGE MCN

Match 1
Win : 70
Kill : 0
Match 2
Win : 95
Kill : 1
Match 3
Win : 395
Kill : 0
Match 4
Win : 90
Kill : 1
คะแนนรวม
650
18 ]

danawa DPG

Match 1
Win : 110
Kill : 2
Match 2
Win : 55
Kill : 1
Match 3
Win : 125
Kill : 0
Match 4
Win : 335
Kill : 2
คะแนนรวม
625
19 ]

SANDBOX RECON

Match 1
Win : 105
Kill : 2
Match 2
Win : 50
Kill : 0
Match 3
Win : 155
Kill : 2
Match 4
Win : 280
Kill : 2
คะแนนรวม
590
20 ]

Lunatic-hai FLUX

Match 1
Win : 290
Kill : 5
Match 2
Win : 75
Kill : 2
Match 3
Win : 100
Kill : 3
Match 4
Win : 115
Kill : 3
คะแนนรวม
580
21 ]

Team Quadro

Match 1
Win : 225
Kill : 4
Match 2
Win : 190
Kill : 4
Match 3
Win : 90
Kill : 1
Match 4
Win : 50
Kill : 0
คะแนนรวม
555
22 ]

ROG MAXIMUS

Match 1
Win : 55
Kill : 0
Match 2
Win : 305
Kill : 2
Match 3
Win : 140
Kill : 3
Match 4
Win : 45
Kill : 0
คะแนนรวม
545
23 ]

JUPITER

Match 1
Win : 50
Kill : 0
Match 2
Win : 140
Kill : 4
Match 3
Win : 50
Kill : 0
Match 4
Win : 100
Kill : 0
คะแนนรวม
340
24 ]

TYLOO

Match 1
Win : 75
Kill : 1
Match 2
Win : 80
Kill : 2
Match 3
Win : 55
Kill : 0
Match 4
Win : 105
Kill : 1
คะแนนรวม
315

* 1 Kill = 10 Points

Group A Episode 3

1 ]

Gen.G Black

Match 1
Win : 345
Kill : 3
Match 2
Win : 590
Kill : 9
Match 3
Win : 730
Kill : 23
Match 4
Win : 215
Kill : 3
คะแนนรวม
1,880
2 ]

ITCK-ROCCAT ARMOR

Match 1
Win : 445
Kill : 5
Match 2
Win : 315
Kill : 3
Match 3
Win : 400
Kill : 5
Match 4
Win : 660
Kill : 16
คะแนนรวม
1,820
3 ]

FTD.QeeYou

Match 1
Win : 640
Kill : 14
Match 2
Win : 155
Kill : 6
Match 3
Win : 320
Kill : 6
Match 4
Win : 120
Kill : 1
คะแนนรวม
1,235
4 ]

SANDBOX RECON

Match 1
Win : 350
Kill : 9
Match 2
Win : 440
Kill : 9
Match 3
Win : 335
Kill : 2
Match 4
Win : 70
Kill : 1
คะแนนรวม
1,195
5 ]

ROG MAXIMUS

Match 1
Win : 220
Kill : 0
Match 2
Win : 100
Kill : 0
Match 3
Win : 435
Kill : 4
Match 4
Win : 375
Kill : 9
คะแนนรวม
1,130
6 ]

Afreeca Freecs Ares

Match 1
Win : 360
Kill : 12
Match 2
Win : 355
Kill : 4
Match 3
Win : 140
Kill : 4
Match 4
Win : 230
Kill : 3
คะแนนรวม
1,085
7 ]

Lemonade One Shot

Match 1
Win : 405
Kill : 12
Match 2
Win : 185
Kill : 6
Match 3
Win : 250
Kill : 3
Match 4
Win : 120
Kill : 2
คะแนนรวม
960
8 ]

TYLOO

Match 1
Win : 140
Kill : 3
Match 2
Win : 175
Kill : 4
Match 3
Win : 105
Kill : 2
Match 4
Win : 485
Kill : 90
คะแนนรวม
905
9 ]

Maxtill VIP

Match 1
Win : 370
Kill : 2
Match 2
Win : 205
Kill : 2
Match 3
Win : 65
Kill : 0
Match 4
Win : 250
Kill : 1
คะแนนรวม
890
10 ]

danawa DPG

Match 1
Win : 125
Kill : 3
Match 2
Win : 250
Kill : 5
Match 3
Win : 135
Kill : 0
Match 4
Win : 330
Kill : 7
คะแนนรวม
840
11 ]

Lunatic-hai FLUX

Match 1
Win : 65
Kill : 1
Match 2
Win : 220
Kill : 7
Match 3
Win : 290
Kill : 5
Match 4
Win : 240
Kill : 2
คะแนนรวม
815
12 ]

OGN ENTUS FORCE

Match 1
Win : 135
Kill : 0
Match 2
Win : 50
Kill : 0
Match 3
Win : 190
Kill : 4
Match 4
Win : 410
Kill : 6
คะแนนรวม
785
13 ]

KONGDOO Ghilliesuit

Match 1
Win : 145
Kill : 2
Match 2
Win : 475
Kill : 8
Match 3
Win : 90
Kill : 2
Match 4
Win : 65
Kill : 1
คะแนนรวม
775
14 ]

Astrick

Match 1
Win : 60
Kill : 1
Match 2
Win : 230
Kill : 1
Match 3
Win : 145
Kill : 2
Match 4
Win : 325
Kill : 1
คะแนนรวม
760
15 ]

MEDIA BRIDGE MCN

Match 1
Win : 70
Kill : 0
Match 2
Win : 290
Kill : 3
Match 3
Win : 185
Kill : 0
Match 4
Win : 165
Kill : 3
คะแนนรวม
710
16 ]

OP.GG Hunters

Match 1
Win : 120
Kill : 2
Match 2
Win : 290
Kill : 5
Match 3
Win : 110
Kill : 3
Match 4
Win : 75
Kill : 1
คะแนนรวม
595
17 ]

WGS ARENA

Match 1
Win : 70
Kill : 1
Match 2
Win : 80
Kill : 1
Match 3
Win : 315
Kill : 3
Match 4
Win : 90
Kill : 2
คะแนนรวม
555
18 ]

ACTOZ STARS RED

Match 1
Win : 205
Kill : 2
Match 2
Win : 90
Kill : 1
Match 3
Win : 150
Kill : 4
Match 4
Win : 100
Kill : 2
คะแนนรวม
545
19 ]

Team Quadro

Match 1
Win : 220
Kill : 2
Match 2
Win : 135
Kill : 5
Match 3
Win : 60
Kill : 0
Match 4
Win : 95
Kill : 1
คะแนนรวม
510
20 ]

BMCG

Match 1
Win : 115
Kill : 3
Match 2
Win : 55
Kill : 0
Match 3
Win : 220
Kill : 2
Match 4
Win : 115
Kill : 1
คะแนนรวม
505
21 ]

Team KakaoTV

Match 1
Win : 170
Kill : 2
Match 2
Win : 65
Kill : 0
Match 3
Win : 95
Kill : 0
Match 4
Win : 155
Kill : 3
คะแนนรวม
485
22 ]

JUPITER

Match 1
Win : 65
Kill : 0
Match 2
Win : 120
Kill : 1
Match 3
Win : 55
Kill : 0
Match 4
Win : 200
Kill : 5
คะแนนรวม
440
23 ]

MiTH

Match 1
Win : 80
Kill : 0
Match 2
Win : 80
Kill : 2
Match 3
Win : 50
Kill : 0
Match 4
Win : 60
Kill : 1
คะแนนรวม
270
24 ]

EXL GAMING

Match 1
Win : 0
Kill : 0
Match 2
Win : 0
Kill : 0
Match 3
Win : 0
Kill : 0
Match 4
Win : 0
Kill : 0
คะแนนรวม
0

* 1 Kill = 10 Points